GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Vitamin C-1000
Сериал
139311
Савлагаа тоо
90caplets
Ердийн үнэ
54900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
43920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Зүрх судас болон коллаген, яс шүдний эрүүл мэндэд чухал шаардлагатайгаас гадна биеийн ерөнхий эсэргүүцлийг сайжруулахад онцгой ач холбогдолтой антиоксидант.   Өдөрт 1 ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 178900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 145900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 66900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00