GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Glucosamine Sulfate-500
Сериал
85421
Савлагаа тоо
90capsules
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж үенд тосолгоо өгдөг глюкозаминийг 500мгр-р агуулсан үе мөчний тэжээл.   өдөрт 1ш-р 3удаа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 219900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 138900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 172900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 70900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00