GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Glucosamine Sulfate-500
Сериал
85421
Савлагаа тоо
90capsules
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж үенд тосолгоо өгдөг глюкозаминийг 500мгр-р агуулсан үе мөчний тэжээл.   өдөрт 1ш-р 3удаа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 148900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 369900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00