GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Glucosamine Sulfate-500
Сериал
85421
Савлагаа тоо
90capsules
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж үенд тосолгоо өгдөг глюкозаминийг 500мгр-р агуулсан үе мөчний тэжээл.   өдөрт 1ш-р 3удаа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 207900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 163900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 332900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 114900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00