GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Milk Thistle
Сериал
191043
Савлагаа тоо
300cap
Ердийн үнэ
325900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
260720.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Милк Дистли нь Силимариний идэвхитэй бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд элэгний үйл ажиллагаа, эрүүл мэндэд тэжээллэг нөлөө үзүүлж, элгийг цэвэрлэх үйлчилгээтэй.   Өдөрт 1-3 ширхгийг ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 66900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 241900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 93900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 244900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 132900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
260720.00