GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Mega men 50plus
Сериал
201612
Савлагаа тоо
60caplet
Ердийн үнэ
74900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
59920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  50-с дээш настай эрчүүдийн мултивитамин минерал тэжээлийн комплекс.Зүрх судас,нүдний хараа,энергийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх,түрүү булчирхай бэлгийн чалханд нөлөөлөх тэжээлүүд антиоксидант хамгаалалтыг агуулсан   Өдөрт 2ш-г хоолны дараа усаар даруулж залгих  
Ердийн үнэ : 172900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 119900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00