GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Aloe vera gel
Сериал
365959
Савлагаа тоо
946ml
Ердийн үнэ
59900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
47920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Дээд зэргийн чанартай органик Алэо Вера навчнаас гаргаж авсан 99.5%-ийн Алэо Вера Жел. Дунджаар 3000мг/литр MeOH-ийг шахаж оруулсан. Усгүй ямар нэг концентраци биш.   Хоногт 200 мг ууж хэрэглэнэ. Дуртай жүүсэндээ хольж хэрэглэж болно.  
Ердийн үнэ : 71900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 219900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 428900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00