GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Glucosamine-750,Chondroitin-600
Сериал
274966
Савлагаа тоо
60caplets
Ердийн үнэ
129900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
103920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж үенд тосолгоо өгдөг глюкозаминийг 750мгр,зөөлөн эд мөгөөрсөн эдийг нөхөн төлжүүлдэг хондройтинийг 600мгр-р агуулсан үений тэжээл.   өдөрт 1-2ш усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 122900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 187900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 45900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 145900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
103920.00