GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Glucosamine-1000
Сериал
261211
Савлагаа тоо
90caplets
Ердийн үнэ
59900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
47920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж үенд тосолгоо өгдөг глюкозаминийг 1000мгр-р агуулсан үе мөчний тэжээл.   өдөрт 1ш-р 2удаа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 76900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 71900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 37900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 85900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00