GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Glucosamine-1000
Сериал
261211
Савлагаа тоо
90caplets
Ердийн үнэ
59900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
47920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж үенд тосолгоо өгдөг глюкозаминийг 1000мгр-р агуулсан үе мөчний тэжээл.   өдөрт 1ш-р 2удаа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 116900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 127900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00