GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Woman Ultra Mega bone density
Сериал
173322
Савлагаа тоо
240caplet
Ердийн үнэ
134900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
107920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Залуу эмэгтэй хүнд өдөр тутам зайлшгүй шаардлагатай витамин минералууд,антиоксидантуудаас гадна ясны сийрэгжилтээс хамгаалах кальцийг 1000мгр,витамин D-3-г 800ОУН,40мгр МВР буюу сүүний уураг зэргийг агуулсан.Та энэ бүтээгдхүүнийг хэрэглэснээр остеопоросис буюу яс сийрэгжих өвчнөөр өвдөх эрсдлийг бууруулна.   Өдөрт 4 ширхэгийг хоолны дараа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 71900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 71900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
107920.00