GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Amino complex 4400
Сериал
897911
Савлагаа тоо
240
Ердийн үнэ
156900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
125520.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн хүч ажиллах чадварыг дээшлүүлж энергийг нэмэгдүүлэх бэлтгэлийн өмнө хэрэглэх бэлдмэл. 4,4гр буюу 4400мгр люцине изолюцине, валине болон үндсэн амин хүчлүүдийг агуулсан бөгөөд эдгээр нь булчин дахь уургийн синтезэд чухал үүрэгтэйгээс гадна булчинг эрчим хүчээр хангадаг. Түүнээс гадна бэлтгэл сургуулилтын үед булчингийн уургийн алдагдалыг багасган булчин дахь глюкозын нөөцийг нэмэгдүүлдэг. 200мгр кафейн хольж өгсөн нь таны энергийг нэмэгдүүлэн ядрахгүй өндөр ачаалалтай бэлтгэл сургуулилт хийхэд тусална.   Бэлтгэлийн өмнө 8 ширхэгийг усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 51900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 157900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 342900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 142900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 37900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
125520.00