GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Triflex soft chews
Сериал
310009
Савлагаа тоо
60chews
Ердийн үнэ
74900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
59920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Гурвалсан үйлчилгээтэй үе мөчний комплекс тэжээл.Глюкозамине,хондройтине,MSM-г хоногийн максимум тунгаар агуулсан ба үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж,зөөлөн эд мөгөөрсөн эдийг дахин сэргээж,шөрмөс холбоос эдэд тэжээл өгнө.Зажилж хэрэглэхэд тохиромжтой байлгах зорилгоор шоколад амтлагчтай чихэр хэлбэрт оруулсан бэлдмэл.   хоногт 1ш-р 3 удаа хоолны өмнө зажилж шингэнээр даруулна.  
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 88900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 318900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 141900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 108900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 61900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
59920.00