GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
ThermoBurst
Сериал
107121
Савлагаа тоо
90tab
Ердийн үнэ
109900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
87920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Ажиллах чадварыг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх дээд зэргийн терможеник бүтээгдэхүүн. Бэлтгэл сургуулилтын өмнөх энергийг нэмэгдүүлж калорыг их хэмжээгээр шатааж бодисын солилцоог түргэсгэн илүү удаан хүнд бэлтгэл сургуулилт хийхэд тусална. Ялангуяа тэмцээн уралдаанд бэлтгэж байгаа тамирчдад ядрахгүйгээр удаан бэлтгэлжихэд тусална.   Өдөрт3ш бэлтгэлээс 60мин өмнө усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 45900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 429900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 459900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 197900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 145900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
87920.00