GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
L-Glutamine 1500
Сериал
769812
Савлагаа тоо
180cap
Ердийн үнэ
98900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
79120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Л-Глютамин нь булчингийн бүтцэд оролцдог маш чухал амин хүчлүүдийн нэг юм. Бие организм дахь азотын балансыг тэнцвэржүүлэхэд хамгийн гол амин хүчил. Маш их ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтыг удаан хугацаанд хийснээр хүний бие дэх Л-Глютаминий хэмжээ багасаж улмаар дутагдалд ордог. Л-Глютамин дутагдсанаар бэлтгэл сургуулилтын үед болон ердийн үед ч толгой ихээр өвдөх, нойргүйтэх, бэлтгэлийн эрчим сулран амжилт буурах зэргээр сөрөг байдлууд мэдэгдэх бөгөөд Л-Глютаминыг хангалттай тунгаар өдөр тутам хэрэглэснээр дээрхи байдлууд үүсэхгүй таны амжилт улам хурданаар дээшлэх болно.   Өдөрт 2-4ш бэлтгэлээс өмнө2ш бэлтгэлийн дараа 2ш усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 197900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 127900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 208900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 241900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
79120.00