GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Gakic
Сериал
801349
Савлагаа тоо
128cap
Ердийн үнэ
249900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
199920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  ядрааж сульдааг хорыг саармагжуулагч. Хүчийг шууд 10.5%-р, ядаргаа сульдааг эсэргүүцэх чадварыг 28%-р тус тус нэмэгдүүлнэ. Хүнд ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтын үед бие организм нь булчинд хадгалагдаж байдаг адинозин АТФ-г түлш эрчим хүч болгон ашиглаж өндөр ачаалалтай бэлтгэл хийх бололцоог бий болгодог.   Өдөрт 8ш бэлтгэлээс 30-45мин өмнө 250г усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 207900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 221900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 84900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 207900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 212900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00
Ердийн үнэ : 49900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
199920.00