GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Lean shake
Сериал
933354
Савлагаа тоо
768g
Ердийн үнэ
139900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
111920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хоол орлуулагч тураах бэлдмэл.   250г хүйтэн усанд, доторх халбагаар 2 буюу (48г) хийж сайтар хутгаж ууна.Өдөрт 1-2 удаа хоол дасгалын төлөвлөгөөг баримтлан ууж хэрэглэнэ.  
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 83900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 227900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 172900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
111920.00