GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Triflex fast acting
Сериал
303811
Савлагаа тоо
120caplet
Ердийн үнэ
149900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
119920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Гурвалсан үйлчилгээтэй үе мөчний комплекс тэжээл.Өвчин намдаах болон түргэн үйлчилгээтэй.Глюкозамине,хондройтине,MSM-г хоногийн максимум тунгаар агуулж задрал шимэгдэлтийг нь сайжруулах ургамлын гаралтай ферментүүд нэмж өгсөн ба үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж,зөөлөн эд мөгөөрсөн эдийг дахин сэргээж,шөрмөс холбоос эдэд тэжээл өгнө.   хоногт 4ш-г усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 109900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 294900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 199900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 50900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 175900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
119920.00