GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Triflex
Сериал
281332
Савлагаа тоо
240caplets
Ердийн үнэ
242900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
194320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Гурвалсан үйлчилгээтэй үе мөчний комплекс тэжээл.Глюкозамине,хондройтине,MSM-г хоногийн максимум тунгаар агуулсан ба үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж,зөөлөн эд мөгөөрсөн эдийг дахин сэргээж,шөрмөс холбоос эдэд тэжээл өгнө.   Хоногт 3ш-г хоолны дараа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 24900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 49500.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 218900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00