GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Triflex
Сериал
281332
Савлагаа тоо
240caplets
Ердийн үнэ
242900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
194320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Гурвалсан үйлчилгээтэй үе мөчний комплекс тэжээл.Глюкозамине,хондройтине,MSM-г хоногийн максимум тунгаар агуулсан ба үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж,зөөлөн эд мөгөөрсөн эдийг дахин сэргээж,шөрмөс холбоос эдэд тэжээл өгнө.   Хоногт 3ш-г хоолны дараа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 75900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 17000.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 269900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00
Ердийн үнэ : 19900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
194320.00