GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Aloe Vera juice-unflavored
Сериал
365958
Савлагаа тоо
946ml
Ердийн үнэ
59900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
47920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Дээд зэргийн алое вера навчнаас гаргаж авсан 99.7%-н цэвэр алое жүүсийг хоол боловсруулах системийн үйл ажиллагааг сайжруулах ходоодны шархлаа улайлт, бүх төрлийн үрэвсэлийг намдаах зорилгоор хэрэглэнэ.   Өглөө өлөн дээрээ100г ууж хэрэглэнэ  
Ердийн үнэ : 139900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 145900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 53900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 62900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 54900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 218900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
47920.00