GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
WheybolicExtreme60 orignal
Сериал
351142
Савлагаа тоо
1364g
Ердийн үнэ
329900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
263920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Булчингийн хүч тамирыг 30%-р нэмэгдүүлнэ. Булчингийн хэмжээ хүчийг нэмэгдүүлэхээс гадна тэсвэр тэвчээр, ачаалал даах чадварыг 50% нэмэгдүүлнэ. Амин хүчлүүдийн тусламжтайгаар уургын боловсруулалтыг 12%-р нэмэгдүүлнэ.   350мл хүйтэн усанд хэмжих халбагаар 3 82гр хийж хутгаад бэлтгэлээс 30 минутын дараа, мөн максимум үзүүлэлт гаргахын тулд бэлтгэлийн өмнө ба дараа ууж болно.  
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 244900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 419900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 122900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 99900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 82900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
263920.00