GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Triflex
Сериал
281312
Савлагаа тоо
60caplet
Ердийн үнэ
82900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
66320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Гурвалсан үйлчилгээтэй үе мөчний комплекс тэжээл.Глюкозамине,хондройтине,MSM-г хоногийн максимум тунгаар агуулсан ба үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж,зөөлөн эд мөгөөрсөн эдийг дахин сэргээж,шөрмөс холбоос эдэд тэжээл өгнө.   Хоногт 3ш-г хоолны дараа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 45900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 32900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 74900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 73900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 106900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 96900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 86900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 37900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00