GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Triflex
Сериал
281312
Савлагаа тоо
60caplet
Ердийн үнэ
82900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
66320.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Гурвалсан үйлчилгээтэй үе мөчний комплекс тэжээл.Глюкозамине,хондройтине,MSM-г хоногийн максимум тунгаар агуулсан ба үений шингэнийг нөхөн төлжүүлж,зөөлөн эд мөгөөрсөн эдийг дахин сэргээж,шөрмөс холбоос эдэд тэжээл өгнө.   Хоногт 3ш-г хоолны дараа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 15900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 64900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 329900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 117900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 249900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 82900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 229900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
66320.00