GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
2lb-100% Whey protein-chocolate
Сериал
350931
Савлагаа тоо
909g
Ердийн үнэ
194900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
155920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Үндсэн амин хүчлүүдийн байгалийн натурал эх сурвалж. Үндсэн амин хүчлүүд нь булчингийн уургийг бүрдүүлэхэд оролцдог бөгөөд шар сүүний уургийг хэрэглэснээр уургийн алдагдалыг нөхөн булчингийн ажиллах чадвар дээшилнэ. Хамгийн сайн шингэдэг уураг.   250г хүйтэн усанд 1 халбага буюу (29г) хийж сайтар хутгаж, өдөрт 1-3 удаа ууж болно.  
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 61900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 46900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 209900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 192900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00
Ердийн үнэ : 40900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
155920.00