GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Creatine Monohydrate
Сериал
426066
Савлагаа тоо
120cap
Ердийн үнэ
54900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
43920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хүний биед ормогцоо креатин фосфат болон хувирч өндөр ачаалалтай бэлтгэл сургуулилтын үед энергийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд, булчинг эрчим хүчээр хангахад онцгой шаардлагатай. Эсийн усны солилцоонд оролцож ажиллах чадварыг огцом нэмэгдүүлдэг нь тогтоогдсон энэ бүтээгдэхүүн нь эхлэн хичээллэгсэдээс эхлээд мэргэжлийн өндөр зэрэглэлийн тамирчидын өдөр тутмын хэрэглээ.   Бэлтгэлийн өмнө 4ш дараа 3ш 350гм усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 218900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 428900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 45900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 559900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 94900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 144900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
43920.00