GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Mens ArginMax
Сериал
236811
Савлагаа тоо
90tablets
Ердийн үнэ
106900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
85520.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Бэлгийн дур хүслийг нэмэгдүүлж улмаар үрийн шингэн дэх үр тогтоох чадвартай эр эсийн тоог нэмэгдүүлэхэд туслана.Биологийн өндөр идэвхит ургамлын гаралтай ферментүүд,амин хүчил,витаминуудыг стандартаар зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээгээр агуулсан.   Өдөрт 3ш-г 2удаа, 250мл усаар даруулж залгина.Дор хаяад 4долоо хоногийн дараа дээд зэргийн үр дүн үзүүлнэ.  
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 148900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 196900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 71900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 164900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 154900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 51900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00
Ердийн үнэ : 127900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
85520.00