GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Chromium Picolinate500
Сериал
25312
Савлагаа тоо
90tab
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хром нь сахарын зарцуулалтанд маш чухал шаардлагатай эрдэс юм. Тухайлбал сахарнаас энерги бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Сүүлийн үед цусан дахь сахарын хэмжээг багасган хэвийн хэмжээнд байлгахад хромыг ихээр хэрэглэж байна.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 63900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 134900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 87900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 253900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 82900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 204900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 149900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00