GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Magnesium500
Сериал
136812
Савлагаа тоо
120cap
Ердийн үнэ
61900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
49520.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Чухал эрдэс болох магни нь маш олон үйл ажиллагаанд оролцдог. Тархи мэдрэл, булчингийн, зүрхний цаашилбал эсийн үйл ажиллагаанд оролцдог. Яс ургалт, шүд төлжихөд, уургийн нийлэгжилтэнд оролцоно. Ялангуяа ДНА РНА ийн нийлэгжилтэнд чухал үүрэгтэй.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина  
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 58900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 44900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 124900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 239900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 309900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00
Ердийн үнэ : 97900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
49520.00