GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Potassium Gluconate99
Сериал
256720
Савлагаа тоо
100tabs
Ердийн үнэ
39900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
31920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Калий нь эсийн доторхи усны балансыг зохицуулж байдаг. Булчингийн эсийн хэвийн агшилт, ердийн хүчлийн хэвийн балансад чухал нөлөөтэй. Цагаан хоолтонд чухал шаардлагатай.   Өдөрт 1ш-г усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 140900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 35900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 241900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 38900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 65900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 48900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 59900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00
Ердийн үнэ : 52900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
31920.00