GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Papaya enzyme
Сериал
93410
Савлагаа тоо
90tab
Ердийн үнэ
28900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
23120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Хоол боловсруулах эрхтэний үйл ажиллагаанд туслах, хоолны шингэцийг сайжруулж амин чухал тэжээлээр хангахад тусална. Гол түүхий эд нь Папаяийн Протиолитик Энзим бөгөөд энэ нь уургийн шингэцэд онцгой сайн нөлөөтэй.   өдөрт 3-9ш зажилж усаар даруулна.  
Ердийн үнэ : 137900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 78900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 647900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 47900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 129900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 138900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 162900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 39900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 189900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
23120.00