GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Omega complex
Сериал
764712
Савлагаа тоо
90cap
Ердийн үнэ
94900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
75920.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Омега 3.6.9 тосны хүчлүүдийг агуулсан энэ бүтээгдхүүн нь зүрх судасны үйл ажиллагааг сайжруулахад туслана.   Өдөрт 3ш-г хоолны дараа усаар даруулж залгина.  
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 169900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 58900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 89900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 22900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 60900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 264900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 159900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 114900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 179900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 72900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00
Ердийн үнэ : 46900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
75920.00