GNC брэндийн албан ёсны борлуулагч

 
Бүтээгдэхүүний нэр
Cyclo-shred
Сериал
533200
Савлагаа тоо
90tabs
Ердийн үнэ
208900.00
Gold card хэрэглэгчийн үнэ
167120.00
 

 
Зориулалт
 
Найрлага
 
  Кафейнгүй өөх шатаах,жин хасах бүтээгдхүүн.Бодисын солилцоог эрчимжүүлж эсийн энергийг нэмэгдүүлж,өөх шатах процессийг идэвхижүүлэн илүүдэл усыг гадагшлуулна. Өдөрт 3ш-г дасгалаас 30минутын өмнө усаар даруулан залгина.Дасгалгүй өдөр өглөө өлөн дээрээ залгих ба араас нь 30минут юм идэхгүй.    
Ердийн үнэ : 184900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 98900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 259900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 57900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 28900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 77900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 174900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 67900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 194900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 69900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 104900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00
Ердийн үнэ : 79900.00
Gold card хэрэглэгчийн
    үнэ :
167120.00